Stavební úpravy

Jedná se o stavební úpravy nemovitosti, kdy se její výškové a půdorysné poměry nemění, a které mohou mít za následek změnu jejího účelu nebo některého z technických parametrů (zvýšení únosnosti, kvality, atd.). Jde o soubor prací mající investiční charakter.