Socioekonomické přínosy

Socioekonomické přínosy určují společenský užitek projektu. Za socioekonomické přínosy označujeme ekonomické přínosy projektu převedené na hotovostní toky. Oceněním socioekonomických přínosů je zajištěna objektivní srovnatelnost projektových žádostí.