Sběr námětů projektů v CR

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava vyhlašuje specifickou výzvu  na sběr projektových záměrů v prioritní ose 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2 Veřejná infrastruktura a služby.

Cílem výzvy je získání informací o připravovaných projektových záměrech na území regionu soudržnosti Střední Morava, které jsou efektivní a přínosné pro rozvoj cestovního ruchu a jsou v souladu s aktivitami Regionálního operačního programu Střední Morava oblasti podpory 3.2 Veřejná infrastruktura.

 

Projektové záměry nejsou standardní formou žádosti o dotaci z prostředků ROP Střední Morava a na jejich základě nevzniká žádný nárok na poskytnutí finančních prostředků.

 

Získané informace budou sloužit pro ověření existence a velikosti absorpční kapacity regionu Střední Morava ve vztahu k aktivitám cestovního ruchu. V případě, že bude prokázána dostatečná absorpční kapacita regionu, bude vyhlášena standardní výzva k předkládání projektových žádostí, v opačném případě nebude výzva k předkládání projektových žádostí vyhlášena a finanční prostředky budou využity pro podporu projektů jiné oblasti podpory.

 

Oprávnění žadatelé: kraje, obce, neziskové organizace

Datum zahájení sběru projektových záměrů: 14. 1. 2013

Datum ukončení sběru projektových záměrů:    12. 2. 2013, 12:00 hod.

 

Výzva pro předkládání projektových záměrů v cestovním ruchu

Formulář pro předložení projektového záměru v cestovním ruchu