Řídicí orgán

Jedná se o subjekt, který byl zřízen ze zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů a zodpovídá za řízení, koordinaci a implementaci programu a provádění pomoci z ERDF v souladu s předpisy EU a národními normami. Řídicím orgánem ROP Střední Morava je Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava (dále i Regionální rada). Ta je složena ze 3 orgánů: Výbor Regionální rady, předseda Regionální rady a Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava.