Region soudržnosti Střední Morava

Jedná se o územní statistickou jednotku, která je tvořena dvěma kraji – Olomouckým a Zlínským. Regiony soudržnosti (v ČR celkem 7) byly zřízeny zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů pro potřeby spojené s koordinací a realizací politik hospodářské a sociální soudržnosti, spočívající zejména ve využití finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. V programovém období 2007 – 2013 bude region soudržnosti Střední Morava čerpat podporu z ERDF v rámci Cíle Konvergence prostřednictvím ROP Střední Morava. Územní statistické jednotky, tzv. NUTS slouží v rámci EU ke statistickým účelům a pro potřeby programování a v České republice jsou členěny na 5 úrovní: NUTS 1 (celá Česká republika), NUTS 2 (regiony soudržnosti), NUTS 3 (kraje), NUTS 4 (okresy) a NUTS 5 (obce).