Prováděcí dokument ROP Střední Morava

Dokument, který svým obsahem navazuje na programový dokument ROP Střední Morava a obsahuje podrobné informace o implementaci (realizaci) programu, zejména pak o operační úrovni prioritních os – oblastech podpory. Prováděcí dokument není předkládán a projednáván s Evropskou komisí a je zveřejněn na www.rr-strednimorava.cz.