Prováděcí dokument ROP

Prováděcí dokument ROP Střední Morava navazuje na programový dokument ROP Střední Morava a obsahuje podrobné informace o realizaci programu, zejména pak o aktivitách v rámci jednotlivých oblastí či podoblastí podpory.

Dokumenty ke stažení

 

 pd_Str__nka_1.jpg