Projektová žádost

Projektovou žádost žadatel předkládá s cílem získat dotaci v rámci operačního programu ROP Střední Morava. Projektovou žádost tvoří tištěný a elektronický výstup z webového programu Benefit7+ (webová žádost) doplněný o povinné a nepovinné přílohy. Zpracovanou projektovou žádost předkládá žadatel na základě výzvy k předkládání projektových žádostí v souladu s podmínkami ROP Střední Morava a výzvy.