Projektová dokumentace

Projektovou dokumentací se rozumí dokumentace pro přípravu projektové žádosti (vč. povinných příloh žádosti) a dokumentace nezbytná pro úspěšnou realizaci projektu. Jedná se zejména o dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, podkladové studie k projektové žádosti, ekonomické rozvahy atd.