Projekt

Projekt je časově ohraničená cílená činnost prováděná příjemcem za účelem dosažení požadovaného výsledku v rámci operačního programu. Jedná se o konkrétní aktivity realizované příjemcem a spolufinancované prostřednictvím dotace.