Prioritní osa

Jedná se o jednu z priorit strategie ROP Střední Morava skládající se ze skupiny operací, které spolu vzájemně souvisejí a mají konkrétní měřitelné cíle. Každé prioritní ose je přidělen určitý příspěvek z veřejných zdrojů Společenství a ČR a soubor blíže určených konkrétních cílů. Každá prioritní osa je naplňována prostřednictvím oblastí podpory.