Předseda Regionální rady regionu soudržnosti Střední Moravy

Jedná se o statutární orgán Regionální rady regionu soudržnosti Středná Morava, v jehož kompetenci je např. podepisování Smluv o poskytnutí dotace. Bližší specifikace je uvedena v zákoně č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje §16f.