Pravidlo (n+3)

Podle tohoto pravidla musí být každý finanční závazek členské země přijatý vůči Evropské komisi splněn do 3 let od jeho přijetí. Aplikace tohoto pravidla bude probíhat v letech 2007 – 2010. Tzn., že nárokované prostředky roku 2008/2010 mohou být čerpány do roku 2011/2013. Pokud prostředky nebudou použity do konce třetího roku následujícího po roce závazku, Evropská komise může požadovat jejich vrácení.