Pravidlo (n+2)

Podle tohoto pravidla musí být každý finanční závazek členské země přijatý vůči Evropské komisi splněn do 2 let od jeho přijetí. Aplikace tohoto pravidla bude probíhat v letech 2011 – 2013. To znamená, že nárokované prostředky roku 2011/2013 mohou být čerpány do roku 2013/2015. Pokud prostředky nebudou použity do konce druhého roku následujícího po roce závazku, Evropská komise může požadovat jejich vrácení.