OLAF (Evropský úřad pro boj proti podvodům)

 

Tento úřad byl zřízen Evropskou komisí jako úřad na ochranu finančních a ekonomických zájmů ES. Posláním úřadu OLAF je ochrana finančních a ekonomických zájmů ES a boj proti organizovanému zločinu, podvodům a všem dalším nezákonným aktivitám ohrožujícím rozpočte ES. OLAF je oprávněn provádět správní vyšetřování podezření na nesrovnalost na úrovni členských států.