Oblast podpory

Oblast podpory představuje základní dotační titul operačního programu se stanoveným finančním plánem, který v případě ROP Střední Morava zahrnuje způsobilé výdaje spolufinancované z veřejných zdrojů Společenství a ČR.