Obecná doporučení

Kromě metodických pokynů a oznámení vydaných ke každé vyhlášené výzvě je třeba dodržovat také obecná doporučení, která vyplývají z rozhodnutí Evropské komise nebo Ministerstva pro místní rozvoj, které je pro Evropskou komisi základním kontaktním místem při realizaci strukturálních fondů v České republice.

Dokumenty ke stažení