Nulová investiční varianta

Nulová varianta je alternativní vývoj, který předpokládá nerealizování investice (popisuje situaci a vývoj událostí, kdyby nedošlo k realizaci projektu). Její popis slouží pro srovnání s investiční variantou pro identifikaci veškerých důsledků projektu.