Nezpůsobilé výdaje

Jedná se o výdaje, které nemohou být spolufinancovány z poskytnuté dotace. Pokud tyto výdaje v projektu existují, musí být vykázány v rozpočtu projektu a být vždy financovány z vlastních zdrojů žadatele. Pravidla způsobilých (a nezpůsobilých) výdajů lze nalézt v Metodickém pokynu Způsobilé výdaje.