Místo realizace projektu

Platí, že projekt musí být realizován na území regionu soudržnosti Střední Morava a musí mít prokazatelně úplný nebo převažující vliv na region soudržnosti Střední Morava. Případně může být místo realizace ve výzvě k předkládání projektových žádostí upřesněno.