Metodický pokyn

Metodické pokyny vydává řídicí orgán ROP Střední Morava a upravují oblasti potřebné pro přípravu projektové žádosti nebo pro následnou realizaci projektu (nebo pro oba dva případy). Metodické pokyny jsou pro žadatele / příjemce závazné a jsou zveřejněny na www.rr-strednimorava.cz.