Metodická oznámení

Metodická oznámení slouží ke zpřesnění informací či postupů obsažených v dokumentaci ROP Střední Morava, které jsou součástí vyhlášených výzev k předkládání projektových žádostí. Metodická oznámení vydává dle potřeby Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava.