Marketingová analýza

Jedná se o analýzu, ze které by měly vyplynout závěry týkající se definování cílových uživatelů neboli potenciálních zákazníků užívajících výsledné produkty či služby, určení jejich vlastností a potřeb, zjištění konkurenčních resp. alternativních způsobů uspokojení zjištěných potřeb, definování poptávky po výsledných produktech či službách.