Mapa regionální podpory

Tato mapa určuje maximální míru veřejné podpory (procento z vhodných investičních nákladů), která může být investorovi poskytnuta v daném regionu soudržnosti. Pro region soudržnosti Střední Morava je to obecně 40 %. Malé podniky mohou obdržet maximální míru veřejné podpory zvýšenou o 20 %, střední podniky o 10 %.