Kontrola přijatelnosti projektu

Jedná se o posouzení projektu z hlediska kritérií přijatelnosti projektu pro program ROP Střední Morava (např. projektová žádost se vztahuje pouze na jednu oblast podpory, projekt je v souladu s legislativou ČR a EU, atd.).