JESSICA

DSC09907.jpg Nařízení o fondech EU upravují alternativní způsob správy finančních prostředků z fondů Evropské unie, kdy namísto poskytování formou dotací mohou být tyto prostředky vloženy do partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem a dalších projektů zahrnutých do integrovaného plánu pro udržitelný rozvoj měst investovány prostřednictvím, tzv. Fondů rozvoje měst.

Analýza absorpční schopnosti pro využití finančního nástroje JESSICA v regionu soudržnosti Střední Morava

 

Analýza absorpční schopnosti pro využití finančního nástroje JESSICA v regionu soudržnosti Střední Morava - projekty zahrnuté do analýzy