IPRÚ a IPRM

Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ)

IPRÚ se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných projektů, které směřují k rozvoji cestovního ruchu v daném území, s důrazem na koncentraci a provázanost aktivit a jejich efektivnost. IPRÚ jsou vždy předkládány oprávněným předkladatelem a musí splňovat podmínku projednání s veřejností a dále je nezbytné, aby respektovali princip partnerství. IPRÚ jsou předkládány ŘO ROP Střední Morava.

Zlínský kraj

Integrovaný plán rozvoje území Luhačovicka

Integrovaný plán rozvoje území Rožnovska

Integrovaný plán rozvoje území Horního Vsacka

 

Olomoucký kraj

Integrovaný plán rozvoje území Olomouc

Integrovaný plán rozvoje území Jesenicka

Integrovaný plán rozvoje území Šumperska

Integrovaný plán rozvoje území pilotními aktivitami - Bouzovsko

Integrovaný plán rozvoje území pilotními aktivitami - Staroměstsko

 

AKTUALIZACE:

Aktualizace IPRÚ Olomouc
Formulář pro podávání připomínek - IPRÚ Olomouc

Aktualizace IPRÚ Jesenicko
Formulář pro podávání připomínek - IPRÚ Jesenicko

Formulář pro podání připomínek k aktualizaci IPRM Šumpersko

Zápis z veřejného projednávání IPRÚ Šumpersko

Návrh aktualizace IPRÚ Šumpersko

Vypořádání připomínek IPRÚ Šumpersko

Sběr námětů projektů v CR (Jesenicko):

Výzva - sběr projektových záměrů Jesenicko

Formulář projektového záměru - Jesenicko

 

 

Integrované plány rozvoje měst (IPRM)

Je to plán, který představuje soubor vzájemně obsahově i časově provázaných akcí, které jsou realizovány ve vymezeném území anebo v rámci tematického přístupu ve městech.

Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc (2,61 MB

Městské parky Olomouc Městské parky Olomouc (2,24 MB

Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín (3,35 MB

 

Aktuální kurz Eura vůči CZK podle Evropské centrální banky