Investiční záměr

Investiční záměr popisuje, co bude žadatel projektem realizovat a zároveň slouží jako podklad pro hodnocení hospodárnosti. Investiční záměr stanoví závazné technické, ekonomické a časové parametry navrhovaného projektu. Investiční záměr předkládá žadatel spolu s projektovou žádostí.