Integrovaný projekt

Je to projekt, který představuje soubor vzájemně obsahově a časově provázaných projektů, které společně směřují k řešení problémů či k realizaci rozvojových aktivit, které jsou uskutečňovány ve vymezeném území nebo mají společné tematické řešení.