Integrovaný plán rozvoje území

IPRÚ se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných projektů, které směřují k rozvoji cestovního ruchu v daném území, s důrazem na koncentraci a provázanost aktivit a jejich efektivnost. IPRÚ jsou vždy předkládány oprávněným předkladatelem a musí splňovat podmínku projednání s veřejností a dále je nezbytné, aby respektovali princip partnerství. IPRÚ jsou předkládány ŘO ROP Střední Morava.