Integrovaný plán rozvoje města

Je to plán, který představuje soubor vzájemně obsahově a časově provázaných investičních i neinvestičních projektů s cílem řešit konkrétní problémy města. Projekty obsažené v IPRM mohou být podporovány z různých operačních programů. IPRM může být realizován ve vymezeném území a nebo v rámci tematického přístupu. Předkladatelem konceptu IPRM a realizátorem vlastního IPRM je město. IPRM je předkládán řídícímu orgánu ROP Střední Morava na základě vyhlášené výzvy.