Instrukce

Instrukce jsou dokumenty metodické povahy vydávané řídícím orgánem ROP Střední Morava, které dále rozpracovávají specifické oblasti dokumentace k výzvě. Instrukce jsou pro žadatele / příjemce závazné a jsou zveřejněny na webových stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava.