Individuální projekt

Je to projekt, který je předkládán žadatelem, jenž se následně stává příjemcem, a tento projekt není přímo vázán na jiné předložené projekty v rámci příslušné oblasti podpory.