Druhová položka

Druhovou položkou se rozumí součet jednotlivých položek jednoho nákladového druhu. Druhová položka je uvedena v rozpočtu webové žádosti BENEFIT7 ve tvaru dvoumístného čísla (např. 01 – řízení projektu, 02 – publicita a ostatní).