Datum uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace

Tímto datem se rozumí datum uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace oběma smluvními stranami, tj. podepsání Smlouvy jak ze strany žadatele, tak ze strany poskytovatele dotace, přičemž účinnost Smlouvy je datována od data podpisu Smlouvy druhou smluvní stranou (tj. poskytovatel).