Brownfield

Brownfield je nemovitost (pozemek, stavba, objekt, areál), která je opuštěná nebo nedostatečně využitá, je zanedbaná a může být případně i kontaminována. Vzniká jako pozůstatek průmyslových, těžebních, zemědělských, armádních, rezidenčních, dopravních či jiných aktivit nebo občanského vybavení.


Mezi typické znaky brownfieldu patří:

  • ­ jedná se o nemovitosti;
  • ­tyto nemovitosti nejsou užívány vůbec nebo z různých důvodů nedostatečně;
  • představují potenciální nebo reálné ekologické, estetické, příp. sociální riziko pro své okolí;
  • ­u nedostatečně využívaných pozemků / staveb je třeba jejich ekonomickou hodnot zvýšit změnou využitelnosti / stavební úpravou.
  • nelze je efektivně využívat, aniž by proběh proces jejich regenerace.

Problematiku lokalit, které lze označit jako brownfields, lze řešit buď obnovením jejich původní funkce, nebo nahrazením novým typem využití.