AFCOS

Je koordinovaná struktura kontaktních bodů na příslušných rezortech, regionálních radách regionu soudržnosti, Magistrátu hl. m. Prahy, Policejním prezidiu, NKÚ a NSZ vytvořená pro spolupráci s úřadem OLAF v ČR. Tyto kontaktní body byly zřízeny v předvstupním období ve státech, které se v roce 2004 staly členy EU a dále v Bulharsku a Rumunsku. Jejich hlavním úkolem je zjednodušení a zefektivnění komunikace s úřadem OLAF a v jejich odpovědnosti je řádné hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni.