6. Je možné do projektu zahrnout v rámci způsobilých výdajů i výdaje na splaškovou kanalizaci?

Výdaje na splaškovou kanalizaci nejsou způsobilým výdajem. Výjimkou jsou přeložky této kanalizace jako investice vyvolaná realizací projektu....

Naopak dešťová kanalizace, která je součástí revitalizované komunikace, je způsobilým výdajem.