3. Může být v rámci projektové žádosti na fyzickou revitalizaci území zahrnuta i rekonstrukce autobusových zastávek?

Jako součást projektu na revitalizaci veřejného prostranství může být zahrnuta rekonstrukce stávajících autobusových zastávek, případně jejich přesun v rámci lokality řešené projektem. V tomto případě ...

... je možné provést rekonstrukci nebo vybudování přístřešku, pořízení mobiliáře apod. V případě, že by rekonstrukce zastávky zasahovala do zastávkového zálivu, je i toto možné zahrnout do projektu jako způsobilý výdaj. V případě rekonstrukce zastávkového zálivu musí však být dodržena podmínka, že dotčený majetek musí být ve vlastnictví žadatele, není tedy možné provádět úpravy, které zasahují do silnice III. nebo vyšší třídy. Tyto silnice jsou zpravidla ve vlastnictví kraje (státu) a dále v rámci podoblasti podpory 2.3.1 Fyzická revitalizace území není umožněno revitalizovat silnice III. a vyšší třídy.