ROP SM

Libor Lukáš slavnostně podepisuje text ROP Střední Morava. Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava (ROP Střední Morava) patří mezi 26 operačních programů, prostřednictvím kterých Česká republika čerpá v letech 2007 až 2013 peníze ze strukturálních fondů Evropské unie.

Vzniku operačního programu ROP Střední Morava předcházela realizace projektů v programovém období 2004 až 2006, čili od přístupu České republiky do Evropské unie do konce programovacího období 2006. Tato doba byla pro mnoho velkou zkušeností a také zjištěním, jak významnou roli můžou hrát nástroje evropské dotační politiky v regionu s ohledem na stávající vlastní zdroje financí jednotlivých regionů.

Historie vyjednávání ROP Střední Morava

 • Leden 2005 - příprava metodologie ROPů
 • Květen 2005 - příprava ROP Střední Morava
 • Červen 2005 - Asociace krajů České republiky zmocnila Libora Lukáše, hejtmana Zlínského kraje v letech 2004 až 2008, k prosazování myšlenky zavedení regionálních operačních programů v České republice. Ivan Matulík, vedoucí odboru strategického rozvoje Krajského úřadu Zlínského kraje, byl jmenován členem VKPS pro regionální operační programy.
 • Říjen 2005 - první jednání zástupce Asociace krajů České republiky, Libora Lukáše, s ministrem pro místní rozvoj Radko Martínkem (mandát ministra pro místní rozvoj: 2005 až 2006)
 • Únor 2006 - Vláda ČR schválila dokument koordinace přípravy České republiky na čerpání finančních prostředků z Evropské unie pro období 2007 až 2013.
 • Březen 2006 - první schůzka pracovní skupiny ROP Střední Morava a úvodní schůzka s Evropskou komisí k regionálním operačním programům
 • Květen 2006 - první oficiální vyjednávání Evropské komise k regionálním operačním programům
 • Léto 2006 - schválena novela zákona 248/2000 Sb,.o podpoře regionálního rozvoje
 • Září 2006 - dohoda ministra pro místní rozvoj s Asociací krajů České republiky
 • Listopad 2006 - první verze Národního strategického referenčního rámce (NSRR) a operačních programů schválena Vládou ČR
 • 11. prosince 2007 - schválení ROP Střední Morava (verze 12) Evropskou komisí
 • 12. prosince 2007 - schválení Prováděcího dokumentu ROP Střední Morava