Revitalizace zázemí sociálních služeb OS Ester v Javorníku

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/18.01115

Celkové způsobilé výdaje: 10 218 380,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. červenec 2010 až 31. leden 2013

Popis projektu

Zdůvodnění potřebnosti:- existuje poptávka po službách - stávající kapacita sociálních služeb je nedostatečná- technický stav všech tří objektů je nevyhovující a neumožňuje poskytovat sociální služby v patřičné kvalitě- zajištění dlouhodobé stability poskytování sociálních služeb, odstraněním hrozby havarijního stavu jednotlivých objektů- nezbytnost snížení provozních nákladů snížením energetické náročnosti všech objektůPopis výchozího stavu:V okrese Jeseník neexistuje zařízení, které by nabízelo komplex sociálních služeb pro osoby s diagnózou duševní nemoci (mimo stávající zařízení žadatele). Občanské sdružení Ester se po 10 leté aktivní práci stalo stabilní, jednou z největších organizací v neziskovém sektoru v ČR.Dům TREND: neopravené části objektu vykazují natolik závažný stav, že jeho opomíjením dojde v poměrně krátké době k opětovnému neobyvatelnému stavu budovyDům Esterka: provedená rekonstrukce byla z finančních důvodů provedena jen částečně. V současnosti je v nevyhovujícím stavu zejména střecha, podlahové plochy a okenní výplně, což v důsledku znamená nejen sníženou obyvatelnost objektu ale zejména obrovskou energetickou náročnost provozu.Sociálně terapeutická dílna Bílý Potok: Hospodářský objekt zahrnující dílny, kde probíhají i kurzy a výcviky v různých oborech, stáje a víceúčelová dílna rukodělných řemesel se zaměřením na práci se dřevem. Provoz je díky technickému stavu budovy omezen v možnostech plného využití potenciálu objektu a tím je omezena i účinnost a možnost realizace sociálních služeb.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění a rozšíření poskytovaných sociálních služeb pro osoby s duševním
onemocněním a osoby se zdravotním znevýhodněním, které službu také využívají v docházkovém režimu.
Specifickým cílem projektu je zvýšení kapacity poskytovaných sociálních služeb a výrazné zvýšení kvality
poskytovaných služeb.

Realizátor projektu

Název: Občanské sdružení Ester

IČ: 70599963

Ulice: Zálesí 111

Město: Javorník

PSČ: 79070

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Abraham Staněk Dipl.Ing., ester.rop@gmail_com, tel.: 584440141

WWW: http://www.esterzalesi.eu