Revitalizace zámeckého parku v Citově - III. etapa rekonstrukce

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/58.02377

Celkové způsobilé výdaje: 3 423 000,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 15. říjen 2015 až 15. prosinec 2015

Popis projektu

Akce „Revitalizace zámeckého parku v Citově III. etapa rekonstrukce“ navazuje na I. a II. etapu rekonstrukce parku dokončenou v letech 2009 a 2014, které řešily postupnou rekonstrukci parku v jeho západní, jižní a východní části. Řešené území se nachází na jižním okraji obce u silnice III/4347 Brodek u Přerova - Troubky.

Cíle projektu

Účelem stavby je dokončení celkové rekonstrukce a revitalizace zámeckého parku pro účely rekreace a oddychu jako veřejné prostranství, a přístupových zpevněných komunikací. Stavba je III. etapou rekonstrukce zámeckého parku podle historicky dochovaného stavu. V rámci navrhovaného řešení budou v návaznosti na I. a II. etapu rekonstrukce parku parkové cesty, zděné oplocení a mobiliář. Bude obnovena přístupová komunikace k areálu parku.

Průběh

Výsledkem projektu bude celková dokončená rekonstrukce zámeckého parku v Citově.

Mezinárodní spolupráce

ne

Partneři

ne

Realizátor projektu

Název: Obec Citov

IČ: 00301116

Ulice: čp.14

Město: Citov

PSČ: 751 03

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Jaromír Otáhal, citov@mybox_cz, tel.: +420 581741625