Revitalizace veřejných prostranství a vybudvání místních komunikací

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/18.01097

Celkové způsobilé výdaje: 9 261 250,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. březen 2009 až 31. prosinec 2011

Popis projektu

Projekt představuje komplexní revitalizaci veřejného prostanství v obci Vrbátky a místních částí Dubany a Štětovice. Součástí projektu je rekonstrukce místních komunikací, chodníků, odstavných parkovacích míst a veřejného osvětlení a zeleně.

Cíle projektu

Smyslem tohoto projektu je zajištění kvalitního a bezpečného příjezdu a přístupu k občanské vybavenosti
nacházející se v daných lokalitách, tj. k základní škole, mateřské škole, zdravotnímu středisku, školícímu sportovnímu středisku, obecnímu úřadu, sokolovně, kostelu a hřbitovu. Projekt bude realizován v zastavěné části obce Vrbátky na katastrálním území Vrbátky, Dubany na Hané a Štětovice. Celý projekt je rozdělen na jednotlivé
části dle dotčených lokalit. Předmětem je řešení rekonstrukce komunikací, chodníků, vybudování veřejného osvětlení, výstavba parkovacích míst, úpravy okolního terénu a výsadba zeleně.

Průběh

Fyzická realizace projektu bude zahájena po výběru nejvhodnějšího dodavatele v zadávacím řízení v prosinci 2010 - lednu 2011. Realizace projektu bude ukončena v srpnu 2011.

Mezinárodní spolupráce

Projekt nepočítá s mezinárodní spoluprací.

Partneři

Projekt nemá partnera.

Realizátor projektu

Název: Obec Vrbátky

IČ: 00288934

Ulice: Vrbátky 41

Město: Vbrátky

PSČ: 79813

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Ivo Zatloukal, starosta@vrbatky_cz, tel.: 606485031

WWW: http://www.vrbatky.cz