Revitalizace veřejných prostranství

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/58.02386

Celkové způsobilé výdaje: 3 228 915,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. leden 2015 až 31. leden 2016

Popis projektu

SO 101 Revitalizace veřejných prostranství

Stavební objekt zpevněných ploch řeší výstavbu zpevněných povrchů a rekonstrukci stávajících povrchů v obci Čelechovice na Hané. Jsou navržena kolmá parkovací místa a podélná parkovací místa z betonové dlažby pro zajištění parkování pro potřeby občanské vybavenosti obce (obecní úřad, škola, pošta, zdravotní středisko), dále jsou navrženy chodníky z betonové dlažby, mlatové chodníky a smíšená stezka pro chodce a cyklisty podél komunikace III/44930 (úsek od železničního přejezdu směrem k základní škole). Účelem této studie je zajištění bezpečného komunikačního spojení objektů základní školy, místního nádraží, autobusových zastávek, zdravotního střediska, obecního úřadu, pošty, obchodu a dalšího občanského vybavení obce. Součástí projektu je i vybudování přechodu pro chodce v místech stávajícího, normám nevyhovujícího přechodu pro chodce.

SO 401 Veřejné osvětlení a nasvětlení přechodů pro chodce

Objekt veřejného osvětlení řeší doplnění stávajících stožárů veřejného osvětlení včetně svítidel v počtu 5ks. Stožáry VO budou osazeny do betonových patek a budou opatřeny LED svítidly.

SO 801 Vegetační úpravy 

Pro zelené plochy bude rozprostřena ornice s následným zatravněním. Za pokácené keře a stromy bude provedena náhradní výsadba viz Situace stavby (22ks okrasných ovocných stromů). Nové zatravněné plochy budou plynule navázány na stávající zeleň. Na veškerou novou výsadbu rostlin v rámci tohoto projektu, se vztahuje následná tříletá údržba. Součástí mobiliáře jsou parkové lavičky, odpadkové koše umístění vedle laviček a stojany na kola. Přesné rozmístění mobiliáře je vyobrazeno v příloze B. Koordinační a katastrální výkres. Parkové lavičky budou zhotoveny kovové konstrukce (černá ocel popř. z lehkých slitin). Sedák i opěrák lavičky je ze dřeva s ochranným nátěrem. Odpadkový koš bude řešen jako kovový, popřípadě betonový s eliminací vniku dešťové vody viz příklady. Stojany na kola budou dodány jako kovové, popřípadě kombinace beton a kov.

Cíle projektu

Čelechovice na Hané - revitalizace veřejných prostranství

Realizátor projektu

Název: Obec Čelechovice na Hané

IČ: 00288144

Ulice: Hlavní 9

Město: Čelechovice na Hané

PSČ: 798 16

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Jarmila Stawaritschová, obec@celechovice-na-hane_cz, tel.: +420 582 373 623; 724 183 624

WWW: http://www.celechovice-na-hane.cz/