Revitalizace veřejného prostranství ve Stříteži nad Ludinou

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/02.00045

Celkové způsobilé výdaje: 5 010 182,50 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 8. leden 2008 až 20. listopad 2009

Popis projektu

Fyzická realizace projektu sestává z:
- odstranění nevyužité budovy kulturního domu ve středu obce,
- vybudování zpevněných ploch a oplocení vzniklého prostranství
- terénních úprav a výsadby zeleně
- dodávky a montáže herních prvků pro děti a mobiliáře.

Cíle projektu

Cílem projektu je zlepšení podmínek života venkovského obyvatelstva. Prostředkem k dosažení cíle je revitalizace lokality ve středu obce Střítež nad Ludinou na veřejné prostranství, které umožní setkávání obyvatel a trávení volného času dětí, mládeže i ostatních obyvatel a návštěvníků obce.

Průběh

Fyzická realizace projektu byla zahájena demolicí budovy kulturního domu ve středu obce. V současné době probíhá stavba zpevněných ploch a oplocení vzniklého prostranství. Následovat bude výsadba zeleně a dodávka a montáž herních prvků pro děti a mobiliáře.

Mezinárodní spolupráce

Projekt nezahrnuje mezinárodní spolupráci.

Partneři

Do přípravy a realizace projektu jsou zapojeni dva partneři Tělovýchovná jednota Střítež nad Ludinou a Základní škola a mateřská škola Střítež nad Luidnou.

Realizátor projektu

Název: Obec Střítež nad Ludinou

IČ: 00302023

Ulice: Střítež nad Ludinou 122

Město: Střítež nad Ludinou

PSČ: 753 63

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing.Petr Pajdla, mistostarosta@striteznl_cz, tel.: 581696591

WWW: http://www.striteznl.cz