Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - III. etapa

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/58.02412

Celkové způsobilé výdaje: 0.00

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 29. leden 2015 až 29. leden 2016

Popis projektu

Projekt je zaměřen na dokončení komplexní revitalizace veřejného prostranství v centru obce Prostřední Bečva - v pořadí již třetí etapa. Toto prostranství plní funkci jakéhosi centra, neboť se zde nachází velká část občanské vybavenosti obce (knihovna, pošta, praktický, dětský i zubní lékař, holičství s kadeřnictvím, obchod s potravinami). Vzhledem k vysoké intenzitě využívání a stáří daného veřejného prostoru je však již stavebně technický stav řešeného území (okolí základní školy) nevyhovující.

Předmětem projektu je navázání na předchozí dvě etapy a dokončení komplexní revitalizace tohoto významného veřejného prostoru. Místní komunikace v blízkosti základní a mateřské školy bude zrekonstruována včetně vytvoření bezpečného přechodu pro chodce a nového chodníku podél základní školy. V okolí místních komunikací bude rekonstruováno veřejné osvětlení, vysazena nová zeleň doplněná o mobiliář (lavičky). Dále bude v blízkosti ZŠ a za mostem vybudována nová parkovací plocha.

 

Cíle projektu

V případě realizace projektu v návaznosti na I. a II. etapu revitalizace veřejného prostranství dojde k dokončení komplexní fyzické revitalizace centra obce Prostřední Bečva, což bude mít pro cílové skupiny celou řadu přínosů.
Předkládaný projekt má za cíl:
-fyzickou revitalizaci území podporou obnovy/výstavby infrastruktury a místních komunikací,
-efektivnější využití občanského vybavení,
-zlepšení stavu veřejného prostranství,
-zlepšení dostupnosti,
-komplexní řešení ucelených veřejných prostranství,
-zajistit bezpečnost chodců vybudováním chodníků podél Základní školy a přechodu pro chodce,
-vyrovnávání příležitostí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v oblasti dopravní infrastruktury,
-zvýšení bezpečnosti dopravy,
-zvýšení bezpečnosti chodců.

Realizátor projektu

Název: Obec Prostřední Bečva

IČ: 00304221

Ulice: Prostřední Bečva 272

Město: Prostřední Bečva

PSČ: 75656

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Radim Gálik, starosta@prostrednibecva_cz , tel.: 571643230

WWW: http://www.prostrednibecva.cz/