Revitalizace veřejného prostranství

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/58.02448

Celkové způsobilé výdaje: 5 807 109,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 13. březen 2015 až 30. leden 2016

Popis projektu

Předložený projekt se týká revitalizace středu obce, konkrétně bude vybudován nový chodník, rekonstruována komunikace, vybudovány nové parkovací plochy a upravená veřejná zeleň. Řešená lokalita se nachází přímo v centru obce v blízkosti obecního úřadu. V této budově se nachází i obecní knihovna a hasičská zbrojnice. Řešená lokalita dále pokračuje k lávce přes řeku Olšavu. V blízkosti je nákupní středisko, vlaková stanice, pošta a domov pro seniory. Trasy pro chodce jsou neúplné, chodníkové plochy jsou místy propadlé, což je pro běžný provoz obce velmi problematické z hlediska bezpečnosti občanů. Špatný stav chodníků a veřejných prostranství se odrážejí i na estetické úrovni veřejných prostor obce. Také odstavování vozidel je značně chaotické.

Cíle projektu

Cílem projektu je:
- rekonstrukce místních komunikací
- rekonstrukce chodníků
- vybudování parkovacích míst
- sadové úpravy
Projektem dojde k ucelenému řešení veřejného prostoru v obci Nezdenice. Cílem je zvýšení kvality fyzického prostředí obce, což povede ke zvýšení atraktivity obce pro život místních obyvatel, bezpečný pohyb občanů po místních chodnících a zajištění kvalitní a bezpečné přístupové cesty k objektům občanské vybavenosti.

Průběh

Předmětem projektu je výstavba chodníků, lávky a rekonstrukce komunikace včetně revitalizace zeleně v centrální části obce Nezdenice

Realizátor projektu

Název: Obec Nezdenice

IČ: 426diP

Ulice: Nezdenice 72

Město: Nezdenice

PSČ: 68732

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Michaela Horňáková, dotace@regiozona_cz, tel.: 776895929