Revitalizace parku ul. Sokolská, Tlumačov

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/18.00960

Celkové způsobilé výdaje: 9 261 647,74 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. březen 2011 až 31. říjen 2011

Popis projektu

Realizací projektu dojde ke kompletní revitalizaci parku v obci Tlumačov. Vznikne nová klidová a odpočinková zóna pro obyvatele obce, která bude sloužit pro relaxaci a trávení volného času v přírodě, pro sportovní aktivity mládeže a pro pořádání kulturních a společenských akcí pro širokou veřejnost. Park bude zahrnovat tři stěžejní „zóny“, a to relaxační klidovou část, společenskou část a sportovní plochu s odpočívadlem. V relaxační klidové části bude vybudována dřevěná terasa s vodní plochou, „amfiteátr“ v podobě zpevněné mlatové plochy obehnané schody k sezení a doplněné o vodní schody. Relaxační klidová zóna bude doplněna o piknikové terasy a odstíněna od dalších „zón“ systémem keřů a terénních modelací. Společenská část bude zahrnovat rekonstruovaný taneční parket a nově vybudovaný altán. Sportovní plocha s odpočívadlem zahrnuje betonovou plochu s košem na basketbal a sloupy na volejbalovou síť. V celém parku budou provedeny rozsáhlé sadové úpravy a vybudovány nové mlatové chodníky. Park bude doplněn potřebným mobiliářem a vybaven veřejným osvětlením.

Cíle projektu

Účelem stavby je revitalizace stávajícího parku a vytvoření nové klidové a odpočinkové zóny pro obyvatele obce.

Průběh

Stavba je členěna na následující stavební objekty:
SO 01 – Demolice
SO 02 – Drobné parkové objekty a prvky
SO 03 – Veřejné osvětlení a rozvody NN
SO 04 – Sadové úpravy

Mezinárodní spolupráce

Není

Realizátor projektu

Název: Obec Tlumačov

IČ: 00284572

Ulice: Nádražní 440

Město: Tlumačov

PSČ: 763 62

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Antonín Jonášek , starosta@tlumacov_cz, tel.: 607647696

WWW: http://www.tlumacov.cz