Revitalizace parků a veřejných ploch Univerzity Palackého v Olomouci

Registrační číslo: CZ.1.12/2.1.00/14.00663

Celkové způsobilé výdaje: 9 997 254,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. červenec 2010 až 30. listopad 2011

Popis projektu

Fyzické zahájení realizace projektu bude v listopadu 2010 a ukončení v říjnu 2011.

Klíčová aktivita 1: Výběrové řízení na dodavatele investiční akce - proběhne před zahájením fyzické realizaci tj. v září - říjnu 2010.

Klíčová aktivita 2: Rekonstrukce komunikace pro pěší

- vyhloubení základů,
- terénní úpravy, vymezení antukových ploch, zřízení podkladní vrstvy,
- kompletní konstrukce (vrstvy, materiál - mlaty, dlažby),
- pokládka povrchů a dokončení konstrukce.

Klíčová aktivita 3: Rekonstrukce spojovacích schodišť, zábradlí a branek

- rekonstrukce vstupního betonového schodiště,
- rekonstrukce pískovcového schodiště,
- rekonstrukce pískovcové desky zdi,
- rekonstrukce plotu, zábradlí a branek.

Klíčová aktivita 4: Rekonstrukce altánu

Klíčová aktivita 5: Sadové a parkové úpravy

- odplevelení, kácení stromů, odstranění keřů - odvoz,
- terénní úpravy,
- obdělání půdy,
- založení trávníků, záhonů a mulčování,
- dodání a výsadba:
* dřevin,
* trvalek,
* stromů, keřů a popínavek.
 
Klíčová aktivita 6: Vybudování a instalace osvětlení

Klíčová aktivita 7: Nákup a umístění mobiliáře

- napojení vodovodní přípojky pro potřebu vodních prvků,
- nákup a umístění vodních prvků,
- nákup a usazení informačních tabulí (historie parků a okolí), laviček a odpadkových košů.

Klíčové aktivita 8: Slavnostní otevření nově zrevitalizovaných parků a veřejných ploch

- slavnostní otevření za účasti zástupců UP, města Olomouce, kraje, významných hostů, tisku a médií,
- příprava na ukončení projektu.

Všechny aktivity budou, vzhledem k časové náročnosti a vhodnosti ročních období, realizovány v průběhu skoro celé fyzické realizace projektu. Budou se prolínat a doplňovat.

 

Cíle projektu

Cílem projektu je zlepšení kvality života v Olomouci prostřednictvím revitalizace parků a velmi cenné historické zeleně v pásu historické zeleně Olomouce za budovami Křížkovského 8 až 14 v Olomouci. Tyto parky a zahradně-architektonický prostor leží v atraktivní turistické zóně v těsné blízkosti centra města. Prostory umístěné nad městskými hradbami se díky svojí historii a komorní atmosféře nepochybně stanou vyhledávaným místem pro vzdělávání, setkávání, zamyšlení či odpočinek různých generací. Po jeho rehabilitaci a obnově v rámci polyfunkčního významu vznikne propojený a průchozí areál, do kterého bude umožněn řízený přístup široké veřejnosti.

Součástí rehabilitace areálu bude:
- rekonstrukce komunikace pro pěší,
- zajištění průchodu mezi parky - rekonstrukce stávajících schodišť mezi jednotlivými parky,
- zajištění bezpečnosti návštěvníků - rekonstrukce plotů, zábradlí a branek,
- rekonstrukce altánu,
- sadové a parkové úpravy - vytvoření dobové reminiscence barokních zahrad - za Křížkovského 8 a 10, reprezentativní historické zahrady v renesančním stylu - za Křížkovského 12 a vybudování klidového zázemí pro veřejnost, studenty a akademické pracovníky - za Křížkovského 14,
- vybudování osvětlení,
- umístění mobiliáře.

Mezi klíčové cílové skupiny projektu můžeme zařadit:
- obyvatelé města,
- studenti UP a účastníci vzdělávacích programů,
- zaměstnanci UP.

Dále např.:
- návštěvníci města,
- zahraniční delegace.

Přínosem pro cílovou skupinu bude:
- využití potenciálu prostoru - otevření veřejnosti - vybudování místa pro setkávání, relaxaci, kulturní akce a různé aktivity,
- vznik výukového školního outdoorového prostoru se širokým spektrem využití, který přímo navazuje na Bezručovy sady,
- aktivní zapojení studentů do vytváření celkové koncepce prostor i do jednotlivých dílčích aktivit posílení jejich ekologického myšlení a podpora jejich vztahu k městu a jeho historii.

Cíle bude dosaženo realizací klíčových aktivit.

Průběh

Projekt nebyl dosud zahájen. Předpokládané zahájení projektu je v listopadu 2010.

Mezinárodní spolupráce

/

Partneři

Projekt nemá partnery.

Realizátor projektu

Název: Univerzita Palackého v Olomouci

IČ: 61989592

Ulice: Křížkovského 8

Město: Olomouc

PSČ: 771 47

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Radka Vašutova, rvasutova@seznam_cz, tel.: 602140042

WWW: http://www.upol.cz

Fotogalerie

Parkánové zahrady - plocha za Křížkovského 8
Parkánové zahrady - plocha za Křížkovského 8

Parkánové zahrady - plocha za Křížkovského 10
Parkánové zahrady - plocha za Křížkovského 10

Parkánové zahrady - plocha za Křížkovského 12
Parkánové zahrady - plocha za Křížkovského 12

Parkánové zahrady - plocha za Křížkovského 8
Parkánové zahrady - plocha za Křížkovského 8