Revitalizace návsi v Pavlovicích u Přerova

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/18.01089

Celkové způsobilé výdaje: 0.00

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 5. září 2011 až 31. prosinec 2011

Popis projektu


Obsahem projektu je stavební úprava návsi v Pavlovicích u Přerova, která sestává z:
1.řešení komunikací a zpevněných ploch, odlučovače ropných látek, napojení na kanalizaci -
Plochy kolem kulturního domu a OÚ-plochy jsou řešeny jako reprezentativní s funkcí odpočinkovou a průchozí.
Kromě zpevněných pochůzích ploch bude vybudován i nový chodník podél silnice III.třídy ve směru na Šišmu a chodník v ulici obecního úřadu. Komunikace kolem OÚ je rozšířena na 4,5 m širokou vozovku s navrženým parkovištěm pro tři vozidla. 
Nové parkoviště vznikne vedle budovy kulturního domu s knihovnou, které bude napojeno na kanalizaci včetně zabudování jednoho odlučovače ropných látek. Parkoviště před kulturním domem bude rekonstruováno, bude opatřeno rovněž jedním odlučovačem ropných látek, vzniknou zde 2 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Dále je řešeno nové parkoviště vedle obecního úřadu, kde je i jedno stání pro vozíčkáře.

Plochy za kulturním domem s návazností na fotbalové hřiště a dětské hřiště-počítá se s úpravou a ozeleněním ploch, návrhem zpevněných ploch. V této části je řešeno několik funkcí současně-sportovní funkce (pěkný pohled na fotbalové hřiště i dětské hřiště, možnost využití kontaktu s hráči fotbalu) a společensko-kulturní funkce – vytvoření odpočinkového místa, které bude využívané pro individuální návštěvy obyvatel, bude využito během hodů, tradičních srazů dechovek a dalších akcí.
V rámci zpevněných ploch bude provedeno odvlhčení zdí přilehlých objektů, případně i ostatních okolních budov, které vymezují řešené plochy.

2.sadovnické úpravy - 
základem je odstranění stávajících nevhodných výsadeb a založení kvalitního trávníku. Do takto sjednocené plochy je navržena výsadba stromů v rastru ozdobných květem, plody nebo podzimním zbarvením (vhodný např. kultivar třešně).

Celkové řešení splňuje podmínky bezbariérovosti a usnadnění pohybu prostorem nevidomým osobám. Podrobněji řeší stavební stránku technická dokumentace.

Cíle projektu

Akce řeší úpravu centrálního prostoru obce Pavlovice u Přerova jako plochy pro společenské, rekreační a reprezentační využití dle platného územního plánu. Pozemky dotčené stavbou se nacházejí v zastavěném území obce.

Realizátor projektu

Název: Obec Pavlovice u Přerova

IČ: 00301710

Ulice: Pavlovice u Přerova 102

Město: Pavlovice u Přerova

PSČ: 75112

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Vlastimil Bia, starosta@pavloviceuprerova_cz, tel.: 581791015

WWW: http://www.pavloviceuprerova.cz